English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Farabi Değişim Programı
>>Farabi Kimdir

Farabi Türkistan'ın Farab şehrinde 871 yılıdında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felesefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel ( ilk öğretmen ) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muamlim-i Sani ( ikinci öğretmen ) olarak anılır. Batı dünyasında ''Alpharabius'' olarak tanınır. 950 yılında Şam'da vefat etmiştir. Bu programa Farabi adının verilmesi, Farabi'nin bilgiyi arama ve hayata aktarma konusunda örnek bir kişilik olmasından kaynaklanmaktadır.

Farabi Koordinatörlüğü
Hakkımızda
Farabi Kimdir

FARABİ EL KİTABI

50 SORUDA FARABİ PROGRAMI

Yükseköğretim Kurumu Farabi