English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
Farabi Değişim Programı
>> 2018-2019 Farabi Giden Öğrenci Başvuruları

2018-2019 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar Yarıyılı Başvuruları

2018-2019 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 1 Mart – 15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Bölüm Koordinatörlerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Bölüm koordinatörünüzü öğrenmek için buraya tıklayabilirisiniz.

2018-2019 Güz / Güz–Bahar yarıyılı için Anlaşmalı Olduğumuz Üniversitelerin Listesini görüntülemek için tıklayınız.

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye GİTMEK isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler

  • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Onaylı Transkript
  • 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu  Formu indirmek için tıklayınız. (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız zorunludur.)
  • 3 adet Fotoğraf
  • 2 adet öğrenci belgesi
  • Hak kazanan öğrenciler için SGK Hizmet Döküm Belgesi

Başvuru Koşulları

*  Lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,

* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,


Gitmesi Kesinleşen Öğrencilerin Teslim Etmesi Gereken Evraklar

*Öğrencilerimiz alttaki dosyaların tümünü elektronik ortamda hazırlayıp en son 08 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar Farabi Ofisi'ne dosyalanmış şekilde teslim etmeleri gerekmektedir!

*Fotoğrafsız, imzasız ve el yazısı ile doldurulmuş olan formlar kabul edilmeyecektir.

1- Öğrenim Protokolü:  Öğrenim Protokolünü kabul edildiğiniz üniversitenin ve kendi üniversitenizin  ders müfredatını temin ederek,  ilgili bölüm koordinatörü hocanızla birlikte 4 güz dönemi 4  bahar dönemi toplamda 8 nüsha olarak hazırlanacaktır.

2- Öğrenci Başvuru Formu:  Resim eklenip form doldurulduktan sonra bölüm koordinatörü veya bölüm başkanına imzalatılıacaktır ve 2 nüsha olarak hazırlanacaktır.

3- Çalışma Bildirim Dilekçesi: Öğrenci imzaladıktan sonra 2 nüsha olarak hazırlanacaktır.

4- Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi: Kendi adınıza ait hesap bilgileriniz ve IBAN numaranız Halk Bankası olmak zorundadır. Başka banka hesap numarası ve IBAN numarası bildiren öğrencilerin burs ödemesi kesinlikle yapılmayacaktır. 2 nüsha olarak hazırlanacaktır.

5- Öğrenci Beyannamesi: Öğrenci imzaladıktan sonra 2 nüsha olarak hazırlanacaktır.

6- SGK Hizmet Döküm Belgesi: e-Devlet'ten 2 nüsha olarak hazırlanacaktır. Başvuru dosyasında SGK Hizmet Döküm Belgesi olanların tekrardan bu belgeyi vermelerine gerek yoktur.

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK’e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018

 

NOT: İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Anadolu Üniversiteleri online başvuru kabul etmektedir. Bu üniversitelere değişim yapmak isteyen öğrencilerin ilgili üniversitelerin web sayfalarından online başvuru yaparak başvuru çıktılarını Başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

FARABİ EL KİTABI

50 SORUDA FARABİ PROGRAMI

Yükseköğretim Kurumu Farabi